Reus Quiropractic, centro quiropráctico en Reus

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ROMAIN BILHAUT (REUS QUIROPRACTIC) X9588908R, amb domicili aPlaça Llibertat, 6 Principal porta 1, 43201, Reus Telefono 877018945i mail info@reusquiropractic.com

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb els exclusius fins de de poder fer efectiu el nostre servei i realitzar la facturació d’aquest.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i aquesta informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix durant el temps estrictament necessari per a complir amb les obligacions legals.

COMUNICACIONS COMERCIALS

Així mateix i sobre la base del seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis i novetats a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic info@reusquiropractic.com

PERIODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, ROMAIN BILHAUT (REUS QUIROPRACTIC) no cedirà les dades a tercers, tret que mediï obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i/o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat enfront de tercers.

DRETS

Les persones interesades tenen dret a accedir a les seves dades de caracter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat que van ser lliurats així com retirar el consentiment otorgat. El exercici de oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament , de manera que les seves dades no seran suprimits però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament d’aquests.