Reus Quiropractic, centro quiropráctico en Reus

Avis legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.reusquiropractic.com, amb domicili a, Plaça Llibertat, 6 Principal porta 1 la raó social del qual del Responsable del tractament és ROMAIN BILHAUT (REUS QUIROPRACTIC), de quin és el seu política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de manera lliure i voluntària.

ROMAIN BILHAUT (REUS QUIROPRACTIC) posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment d’emplenar el nostre formulari en línia i acceptar de manera expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb els exclusius fins de de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza ROMAIN BILHAUT (REUS QUIROPRACTIC) i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeixi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtindre confirmació sobre si en ROMAIN BILHAUT estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Tots els camps del formulari en línia marcats amb un asterisc són d’obligat emplenament per a poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web www.reusquiropractic.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per a garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant no s’està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de ROMAIN BILHAUT (REUS QUIROPRACTIC), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La Web www.reusquiropractic.com utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capten de manera automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgen desactivar les cookies que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzin

La Web www.reusquiropractic.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzats. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, d’aquí ve que si existeix alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta Web i les presents condicions d’Ús del Lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.